Yükleniyor
e-birlik


611 sayılı Kanuna Göre Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi(02.05.2011)
2.5.2011

 

611 sayılı Kanuna Göre Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi

 

6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, yapılandırma kapsamındaki taksitleri ile birlikte cari aylara ilişkin tahakkuk eden sigorta primlerini de vadesinde ödemeleri gerekmektedir. Ödemelerin süresinde yapılmaması veya eksik yapılması halinde yapılandırma bozulacaktır.

1 - Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

Yapılandırma kapsamında borçlarını peşin ödeme tercihinde bulunan borçluların, Kanunda belirtilen sürede ödememeleri ve aynı süre içinde peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürmemeleri halinde 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 6111 sayılı Kanuna göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, ödedikleri tutar kadar yararlanacaklardır.

2 - Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

a) Taksit ödeme yükümlülükleri açısından

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Ödenmeyen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için, bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını mutlaka süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir.

b) Cari aylara ilişkin primlerin ödenmemesi

611 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile yapılan düzenlemeye göre, sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasının talep eden borçluların, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. 

Borçlarını taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin başladığı ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya iliĞ¢kin sigorta primlerinin ve/veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

  

REŞİT YILDIRIM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR