Yükleniyor
e-birlik


SGK'da neler oluyor?
29.9.2011

 

 

 

Zaman zaman eleştirip, çeşitli sıkıntıları dile getirdiğimiz ve hatta düzeltilmesi yönünde ağır eleştirilerde bulunduğumuz SGK’da güzel şeyler de oluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Faruk Çelik’in gelmesiyle birlikte, Bakanlık ve SGK’da ihtiyaçlar doğrultusunda yeni düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bakanlığın yeniden yapılandırılma çalışmaları sürerken denetim ve teftiş birimlerinin de tek çatı altında birleştirilerek, çalışmalarda daha etkin olması hedefleniyor. Bu çalışmalara ilaveten önemli birimlere de atamalar yapılmaya başlandı.

Bugüne değin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı bakımından idari birimlerde ve işyerlerinde teftiş ve denetim hizmetleri Bakanlık Müfettişleri, Bakanlık İş Müfettişleri, SGK Müfettişleri, İş-Kur Müfettişleri ve SGK Denetmenleri tarafından yapılmaktaydı. Bakanlık’ta teftiş ve denetim birimlerinin etkin bir hizmet verilmesi için yeniden yapılandırılması çalışmaları yapılıyor.

Umarız bu çalışmalar hem Bakanlık/Kurum çalışanlarına, hem de işveren ve sigortalılara kolaylıklar sağlayacak bir düzenlemeler içerir, yapıcı ve rehberlik edici bir denetim mantığı geliştirilir.

Ayrıca iş hayatında önemli bir ihtiyaç olan iş ve sosyal güvenlik müşavirliğinin ihdası ile hem sigortalı ve işverenlerin bu yöndeki ihtiyaçları yasal bir zeminde almaları sağlanacak, hem de bilgi eksikliğinden dolayı yasal haklarını bilemeyen ve alamayan kişilerin bu yöndeki beklentileri karşılanmış olacak.

Halen emekli olmuş müfettişler veya bu alanda kendisini yetiştirmiş kişiler tarafından herhangi bir yasal sorumluluk olmadan müşavirlik hizmetleri veriliyor. Özellikle işletmelerin ve sigortalıların bu yönde müşavirlik talepleri oluyor. Sigortalıların emeklilik, sigortasız çalıştırılma, fazla mesai alacakları veya diğer hakları konusunda yada işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda danışmanlık hizmeti alabilecekleri çok fazla alternatifleri yok.

Dolayısıyla zaten var olan bir meslek grubunu yasal zemine çekmek, yaptıkları işlemlerden dolayı mali sorumluluk vermek hem devlete, hem çalışanlara hem de sigortalılara avantaj getirecek. Müfettiş sayısının az olması, bunun karşılığında iş yükünün fazlalığından dolayı ihale konusu işlerle inşaat işlerindeki asgari işçilik hesaplamalarında önemli bir fonksiyon ifa edebilir.

İş ve sosyal güvenlik Müşavirleri ihale konusu işler ve inşaat işleri ile ilgili olarak asgari işçilik hesaplaması yapabilir, rapor düzenleyebilir ve bu amaçla işyeri kayıt ve belgelerini inceleyebilir, hakemlik, bilirkişilik...vb işleri yapabilir, işletmelerin iş hukuku ve sosyal güvenlik konularında danışmanlık hizmeti verebilir.

Ayrıca Sözleşme yaptıkları işyerlerinde işçilerin çalışma koşullarının, fazla çalışma ücretlerinin, alt işveren işlemlerinin ve işyerlerinin sigortasız işçi çalıştırmadıklarını denetleyebilirler.

Fatih Acar, Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığına vekaleten atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü olan Mustafa Kuruca ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. SSK ve SGK’da Başmüfettiş, Teftiş Kurulu grup başkan yardımcılığı, Teftiş Kurulu grup başkanlığı, Sigorta Müdürlüğü ve SGK il müdürü olarak İstanbul’da bir çok başarılı projeye imza atan ve İstanbul’u vatandaş odaklı olarak hizmete yönelten Mustafa Kuruca’nın, Ankara’da da çok başarılı olacağına inanıyorum.

Uygulamada yaşanan bir çok sorunun kısa sürede çözüleceği beklentimizi sevgili Mustafa Kuruca’ya buradan iletmek istiyorum.

Umarız vatandaşın sıkıntılarını kendi sıkıntısı olarak kabul edip çözüm arayacak bu ekip başarılı olur. Kurum personeli, sigortalı ve işverenlerin mağduriyetine neden olan uygulamalar düzeltilir.