Yükleniyor
e-birlik


ODA BAŞKANIMIZIN VARLIK BARIŞI KANUNU İLE İLGİLİ MAKALESİ
30.1.2009

Bugün  30 Eylül;  5917 sayılı  â?? Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun â??  ile getirilen  ve kamu oyundaki adıyla  â?? Varlık Barışı  â?? uygulaması için başvuru süresinin son günü.

İlk kez 22 11.2008 tarihinde 5811 sayılı Kanun ile  getirilen uygulamanın süresi o aşamada sınırlı tutulmuş ve  başvurular 02.03.2009 tarihinde sona ermişti.  Ayrıca  ziyadesiyle yazılıp çizildiği  gibi  söz konusu Yasa' nın  noksan  tarafları çoktu ve dolayısıyla  Yasa' dan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri beklentilerine cevap  bulamadığı gibi  Gelir İdaresi Başkanlığı' da istediği sonucu alamadı.

Bu durum doğal olarak Maliye Bakanlığı' nın yeni bir düzenleme yapması gerekliliği ihtiyacını doğurdu.  Nitekim,  10.07.2009 tarih 27284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5917 Sayılı Kanun'un 44, 45 ve 46 ncı maddeleri ile  5811 Sayılı Kanun'da  çok önemli değişiklikler yapıldı  ve  Yasa için 30 Eylül 2009 tarihi yeni bir başvuru süresi olarak belirlendi.   Bu kez  süre konusunda daha bir dikkatli davranıyordu GİB ve başvuru süresinin  3 ay daha  uzatılabilmesi noktasında yetkiyi  peşinen  almıştı.   

5917 sayılı Yasa ile getirilen  en önemli değişikliği  bir kez daha hatırlayalım.

* İncelemelerde indirimi reddedilen KDV tutarı,  bildirilen veya beyan edilen tutardan mahsup edilebilecek.

Herhangi bir nedenle 2004 â?? 2007  dönemleri   için  vergi incelemesine tabi tutulan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinde matraha nasıl ulaşılacağı konusunda belirleme yapılmıştır.  ??İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır.â? şeklinde getirilen yeni düzenleme ile indirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin matrah tutarının nasıl tespit edileceği açıklığa kavuşturulmaktadır. Böylelikle indirimi reddedilen KDV'ye ilişkin mahsup edilecek matrah tutarının, indirimi reddedilen vergiye esas matrah olduğu, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde de mahsup edilecek matrah tutarının %18 KDV oranı esas alınarak hesaplanacağı kanun hükmü haline getirilmiştir.

5917 sayılı Yasa' nın en önemli farkı bu ayrıntıdadır. Bu haliyle de  bal gibi bir vergi affıdır. Yeterli midir? İşte  işin o tarafı  tartışmaya açık kalmıştır. Hele hele  2008 takvim yılının yasa kapsamı dışında bırakılması  idarenin en büyük dezavantajıdır.

İzlenmesi  gereken en mantıklı yol bana göre;

1)     GİB, 5917  sayılı Yasa  ile aldığı yetkiyi kullanarak süreyi üç ay uzatmalıdır.

2)     Bu süreç içinde de kanun koyucu tarafından;

a)     Öncelikle 5811 ve 5917 sayılı Yasalar arasında meydana gelen haksızlığı

ortadan kaldırmalıdır .

b)     Takiben 2008 yılı Yasa kapsamına dahil edilmelidir.

c)      Serbest Meslek Mensupları ile  özel kanunla kurulmuş meslek odaları

mensuplarının  beyan ve bildirimde bulunarak  önce özel fon hesabına sonra da 6 ay içinde sermaye hesabına alacakları değerler için  kendi odalarının dışında bir başka kuruluşa kayıt olmaları gibi bir zorunluluğa tabi olmaları durumunun söz konusu olup olmayacağı konusu aydınlatılmalıdır.  

 

 

BU YAZI 01.10.2009 TARİHİNDE HALK  GAZETESİNDE YAYIMLANMIŞTIR.