Yükleniyor
e-birlik


ELEKTRONİK DEFTER HAZIRLAMA VE GÖNDERME
29.4.2015

 

Sayın üyemiz,


     Bilindiği üzere ocak 2015 Dönemi'ne ait e-defterlerin 30 Nisan 2015 saat:24.00'a kadar, gelir idaresi başkanlığı Web sayfasına yüklenmesi ve defter beratlarının alınması gerekmektedir.

     Gelir idaresi başkanlığı Tarafından 22 Nisan 2015 tarihinde Yayımlanan 75 nolu V.U.K. Sirküleri ile elektronik defterlerin oluşturulması ve beratlarının alınması ile ilgili bir paragrafa yer verilmiş ve 29 mayıs 2015 tarihine kadar bir süre uzatımından bahsedilmiş ve parantez içinde de "elektronik defterlerin oluşturulup imzalanması ya da mühürlenmesi işlemleri"Hariç ifadesi yer almıştır.

     Söz konusu sirkülere elektronik defter Uygulaması ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin meslek camiamız açısından ifade ettiği anlam;

1. Ocak 2015 ayına ait tüm Kayıtlar 30 Nisan 2015 saat:24.00'e kadar tamamlanacaktır.

2. e-defterler 30 Nisan 2015 saat:24.00'e kadar oluşturulacaktır.

3. Oluşturulan defterler, meslektaşlarımız Tarafından GİB. Web sayfasına yüklenip ya zaman damgası ile damgalanacak, ya da doğrudan beraatı alınacaktır.

4. Berat almayıp zaman damgası ile damgalama yapanların da 29 mayıs 2015 Günü saat: 24.00' e kadar defter beratlarını almaları gerekmektedir.

5. Ocak 2015 dönemi ile ilgili olarak, e-defter oluşumundan sonra hiçbir kayıt yapma imkanı kalmayacağını meslektaşlarımızın özellikle göz önünde tutmalarını,

6. Bundan sonraki dönemlerde de telafisi mümkün olmayan bu Tür sorunların tekrar yaşanmaması için, meslektaşlarımızın e-defter müşterilerinin iş ve işlemlerini öncelikli olarak programlamalarını,

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

 

Samsun SMMMO 

Yönetim Kurulu