Yükleniyor
e-birlik


Vergi Usul Kanunu Sirküleri /120
31.10.2019

 T.C.

 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
 
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
  
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/120
 
 
 
Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.
 
Tarihi: 31/10/2019
 
Sayısı: VUK-120/2019-10
 
1. Giriş:
 
Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:
 
31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 
Duyurulur.                                                                                               
 
   
 
                                                                                                                                                                                                      Bekir BAYRAKDAR
 
                                                                                                                                                                                                   Gelir İdaresi Başkan V.