Yükleniyor
e-birlik


Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır.
11.10.2019

 Sayın Üyemiz, 


Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlıklara 03/10/2019 Tarihinde göndermiş olduğu 2019/ 5 Sayılı "UYGULAMA İÇ GENELGESİ" ile Vergi Dairelerince yapılmakta olan bazı yoklama işlemlerinin yapılmayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Uygulamam iç genelgesin de; ……. bazı mükellef grupları için yapılan yoklama işlemlerinde mükellefin ibraz ettiği bilgi ve belgeler dışında farklı bir tespit yapılamadığı, yapılan bu yoklamaların işlem sürecini uzattığı ve bu durumun, vergi dairelerinde verimliliği olumsuz yönde etkilediği, iş ve zaman kaybına neden olduğu belirtilerek; yoklamaların etkinliğinin artırılması amacıyla belirlenen mükellef grupları için bu İç Genelgede belirtilen şartların gerçekleşmesi koşuluyla kaldırılan işe başlama, adres değişikliği, şube açılışı ve işi bırakma yoklamaları ile mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Başkanlığımızın uyum analiz çalışmaları kapsamında belirlenen sektörler, mükellef grupları, gayri safi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları vb. kriterler dikkate alınarak ve Başkanlığımızın uygun gördüğü sürelerde oluşturulan mükellef listelerine istinaden düzenlenecek yoklamalar için yapılması gereken işlemler açıklanmıştır.

Aşağıdaki işlemler için Uygulama İç Genelgede belirtilen koşullara göre yoklama işlemleri KALDIRILMIŞTIR.

KALDIRILAN YOKLAMA İŞLEMLERİ:

1) Gerçek kişi mükelleflerden nakliyecilik faaliyetinde bulunup münhasıran yük ve yolcu taşıyanların işe başlama yoklaması, adres değişikliği yoklaması, işi bırakma yoklaması,

2) Yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunanların işe başlama yoklaması, adres değişikliği yoklaması, işi bırakma yoklaması, 

3) Sermayesi üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç) adres değişikliği yoklaması, şube açılış yoklaması,

4) Gerçek kişi mükelleflerde ölüm hali nedeniyle işi bırakma yoklaması,

5) Tüzel kişilerde tasfiye/iflasın kapanması nedeniyle işi bırakma yoklaması ,

Uygulama iç genelgesinde belirtilen şartların gerçekleşmesi koşuluyla kaldırılmıştır.  
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla,
Samsun SMMMO
Yönetim Kurulu