Yükleniyor
e-birlik


KAPANIŞ TASDİKLERİ HAKKINDA
29.1.2016

 DEĞERLİ ÜYEMİZ,                                                                                                         

 

A)- KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER :

 

A.Ş. YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ

 

1- Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler

 

Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna ( 01.02.2016 tarihine ) kadar yapılması gerekir.2- Limited Şirketler

 

Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış

tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna (01.02.2016 tarihine) kadar yapılması zorunludur.

 

YUKARIDAKİ DEFTERLER DIŞINDAKİ DEFTERLER KAPANIŞ TASDİKİNE TABİ

DEĞİLDİR.YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ

 

3- Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler

 Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir bir önceki yıl kullanmış olduğu YEVMİYE DEFTERİNİN kapanış tasdikini en geç 30.06.2016 tarihine kadar yaptırmak zorundadır.

 

B)- ONAY YENİLEME (ARA TASDİKİ)

 YEVMİYE Defteri, Defteri KEBİR, ENVANTER Defteri, İŞLETME Defteri, SERBEST

MESLEK Kazanç Defteri ve YÖNETİM KURULU KARAR Defteri’nin, yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak/2016) içerisinde onay(ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. (VUK. 222. Md. /19.12.2012tarihli RG’de Yayım.Tic.Deft. İlişkin Tebliğ/Md. 16.)

 

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

SAMSUN SMMMO 

YÖNETİM KURULU