Yükleniyor
e-birlik


Anasayfa > Mevzuat > Genelgeler - Türmob Genelgeler
Genelgeler

 

  Mecburi Meslek Kararlarina Iliskin Genelge 1996/1 - Tarih: 26.01.1996
 Mecburi Meslek Kararlarina Iliskin Genelge 1996/2 - Tarih: 20.03.1996
 4 N0' lu Teblig ve Bagimli, Bagimsiz Çalisan Muhasebeciler Ile Ilgili Genelge Tarih: 16.02.1998

   Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik ve Yeminli Mali Müsavirlik Kanunu Iç Genelgesi - Seri No : 2000/ 1- Tarih: 13.12.2000 

  Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlerce Imzalanmasi Hakkinda 2000/1 - Tarih: 18.02.2000

  Ek Sinav Yönetmeligi Hk. -2000/11- Tarih: 21.06.2000
  21.10.2000 tarihli Istanbul Defterdarliginin Mahsuplara Geçici Çözüm getiren 11450 sayili yazisi
  Mahsupla ilgili 02.03.2001 tarihli Iç Genelge
  Muhasebe Sistemi Uygulama Iç Genelgesi 2001/1- Tarih: 10.01.2001
  Asgari Ücret Tarifesi Hk. Genelge -2001/1 - Tarih: 12.01.2001  
  Sube Açilislari Hakkinda Genelge 2001/4 (25.10.2001)  
  Damga Vergisi Konusunda Meslek Mensuplarimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar (GENELGE 2005/3)

      Suç Gelirlerinin Aklanmasi Türmob  Genelge 2011/2

    Türmob Genelge 2011/3 

    

Müsteri Bildirim Listeleri ve Devir Teslim Tutanaklari Türmob Genelge 2011/3

 

 

 

    

 

Ruhsatname Harçlari Türmob Genelge 2012/3

   

Nispi Aidat Tespiti Türmob Genelge 2012/4

 

 

 

    

 

Tek Kisilik Limited Sirketler Genelge 2012/5

 

 

 

    

 

2013 Bütçe Döneminde Uygulanacak Ücretler Genelge 2012/6

     Türmob Genelge 2013/1

     Türmob Genelge 2013//2 

 

       Yerel Seçimler Hak. Genelge 201

3/5

 

 

 

 

 

         Uygulanacak Yeni Ücretler Genelge 2013/6

 

 Suç Gelirlerinin Aklanmasi Genelge 2014/1

        Seri no:2014/2 Iç Genelge

       Türmob Genelge 2014/2 

       E-BİRLİK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA 2016/3 SAYILI TÜRMPB GENELGESİ