Yükleniyor
e-birlik


Anasayfa > Mevzuat > Mesleki Kararlar
Mesleki Kararlar

 

Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı

 

Muhasebe, Denetim Ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet Ve Kalite Güvence İlke Ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı

 

Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı'nın 5/3. 19 ve 20/2,3.maddelerinin iptali Esas No:2001/4384

 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Vergi Usul Kanunun Mükerrer 227. Maddesine göre imzalanacak Vergi Beyannamelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Mecburi Meslek Kararı'nın iptali Esas No:2001/4383

 

Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı'nın 5/3.6/3,11,12,20/2, 3.maddelerinin iptali Esas No:2001/4380

 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Vergi Usul Kanunun Mükerrer 227. Maddesine göre imzalanacak Vergi Beyannamelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Mecburi Meslek Kararı'nın iptali Esas No:2001/4541

 

Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararlarının İptali Esas No:2001/4540

 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve  Yeminli Mali Müşavirlik  Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı (5 Nolu)

 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlerin Vergi Usul  Kanununun Mükerrer 227. Maddesine Göre İmzalanacak Vergi Beyannamelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Mecburi Meslek  Kararı (4 Nolu)

 

Serbest  Muhasebeci ve  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe  Kullanma  Usulleri İle İlgili Mecburi Meslek Kararı (3 Nolu)

 

ORTAKLIK BÜROSU İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI (2 Nolu)

 

EMANET PARA MAKBUZU KULLANIMINA İLİŞKİN MECBURİ MESLEK KARARI (1 Nolu)