Yükleniyor
e-birlik


Anasayfa > Üyelere Özel > Üyelik İşlemleri > Kayıt Silme (Vefat, Fesih, YMM)
Kayıt Silme (Vefat, Fesih, YMM)

Vefat Halinde Kayıt Silme İşlemleri 

Üyenin vefatı halinde; vefat eden üyenin defin yazısı, ruhsatı,   varsa kaşesi ve  büro kapanış evrakları büro tescil belgesinin bildirimiyle üyelik sona erer.  

Yapılması gereken İşlemler

• Varislerin kayıt sildirme talep dilekçesini Oda'ya teslim etmeleri gereklidir.

YMM Olduğundan Dolayı Kayıt Silme İşlemleri
YMM'lik ruhsatını alanlar, durumu bir yazı ile Odaya bildirerek üyelikten ayrılırlar.

Yapılması gereken İşlemler

• Üyenin müracaat ederek YMM olduğunu ve YMM Odasına kayıt olmak istediğini belirten üyelik silinmesi yazılı talep dilekçesi vermesi gereklidir.

• Talebin ekinde YMM sınav sonuç belgesi, YMM ruhsat fotokopisi veya YMM Odasına kayıt olduğuna dair evrak bulunmalıdır.

• YMM Odasının ilişik kesme talep yazısı  

Fesih den Dolayı Kayıt Silme İşlemleri 

Meslekten men cezası almış olanlar, durumları resmi gazetede yayımlanmış olanlardan ruhsat ve büro kapanış evrakları ile büro tescil belgeleri alınarak oda üyelikleri sona erer.

Yapılması gereken İşlemler

• Kurumla ilgili evrak ve belgelerin iade edilmesi

 

 Kendi İsteği İle Üyelikten Ayrılma 

Ruhsatını, bürosu varsa kapanış dilekçesi varsa büro tescil belgesinin iade ederek üyelikten kendi isteği ile ayrılabilir. Bu durumda ilerde meslek ruhsatı istenirse mevzuat gereğince yeniden yasal hükümlere tabidir.

 Yapılması gereken İşlemler

• Üyelikten ayrılma dilekçesinin verilmesi

• Üyelikle ilgili evrakların dilekçe ekinde teslim edilmesi

• Ruhsat aslı

• Kimlik aslı

• Çalışanlar Listesine kayıtlı ise Büro Tescil Belgesi

• Üyelik ile ilgili evraklarda zayi söz konusu ise gazete ilanı

• Üyelik aidatları ile ilgili borç var ise ödenmesi