Yükleniyor
e-birlik


ÇALIŞANLARA ERZAK YARDIMI(03.09.2009)
3.9.2009

Ramazan ayı nedeniyle daha da sık görülen çalışanlara erzak yardımı  yapılması durumunda yapılacak muhasebe kayıtları ile dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. Maddesinde ücret; “İşverene tabi ve belirli bir  işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para  ve  ayınlar  ile  sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Ücretin tanımından da anlaşıldığı üzere çalışanlara yapılan erzak yardımları ücret olarak değerlendirilmektedir.

Bu durumda çalışanlara yapılan gıda yardımları çalışan açısından “ücret”dir. Bu yardım karşılığında çalışan kişi  erzak bedeli + KDV kadar net bir menfaat sağlamış olacaktır. Dolayısıyla, sağlanan bu net menfaatin brüt tutarının hesaplanarak,  menfaatin  elde   edildiği  aydaki  brüt  ücretine  ilavesi  gerekmektedir.

Ayın olarak yapılan bu ödemelerde SSK prim kesintisi yapılmayacaktır.

  • Söz konusu yardımların muhasebe kayıtlarına direkt olarak gider yazılmaması,  Gelir Vergisi ve Damga Vergisine tabi tutulması gereklidir.
  • Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ise şirket çalışanlarına yapılacak erzak alımlarında ödenen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

 

MUHASEBE KAYDI

 

 Çalışanlara 01.09.2009 tarihinde (1.500,00.-TL + KDV 120,00.-TL) 1.620,00.-TL dağıtılmak üzere   gıda malzemeleri alınmıştır.

 

Alış kaydı

----------------------------------------                        ------------------------------------------

             157 Diğer Stoklar                                                  1.620,00.-

                     100 Kasa Hesabı                                                            1.620,00.-

             Alım faturasının kaydı

----------------------------------------                        --------------------------------------------

 

GELİR VE DAMGA VERGİSİNE TABİ OLDUĞUNDAN BÜRÜT RAKAMIN BULUNMASI

 

 

 Çalışanlarda Gelir Vergisi Oranı :  %15 (İşçi'nin tabi olduğu GV tarifesindeki oran İle çarpılacaktır.)

  Çalışanlarda Damga Vergisi Oranı:   %0.6

                                      Toplam :     %15.6

 

    100 – 15.6 = 84.4      0.844

 

     1.620,00.-TL / 0.844 = 1.919,43.-YTL (Bürüt Tutar)

 

 

 

----------------------------------------     dağıtım kaydı                   -------------------------------------------

 730 Genel Üretim Giderleri                                                            1.919,43.-

 770 Genel Yönetim Giderleri

                             157 Diğer Stoklar                                               1.620,00.-

                             360 Ödenecek Vergi ve Fonlar                             299,43.-

                                                                                          Gelir Vergisi    287,91-

                                                                                          Damga Vergisi  11,51.-

                               Erzak dağıtıldığında yapılacak kayıt.

----------------------------------------                        --------------------------------------------

 

 

Adnan DEMİR

Oda Sekreteri