Yükleniyor
e-birlik


MESLEKİ TERİMLER(3)(14.08.2009)
14.8.2009

MÜCAVİR

YAKIN ÇEVRE, KOMŞU

MÜCBİR

ZORLAYAN

MÜFLİS

İFLAS EDEN

MÜKTESEB

ELDE EDİLMİŞ

MÜLGA

TERK EDİLMİŞ

MÜNFESİH

DAĞILAN HÜKÜMSÜZ OLAN

MÜNDERECAT

İÇERİK, KAPSAM

MÜNHASIR

TEK BİR ŞEYE AİT OLAN ÖZELLİK

MÜBHEM

KESİN OLMAYAN

MÜSADERE

KANUN GÜCÜ İLE ZORLA ALINAN

MÜSECCEL

TESCİLLİ, KAYITLI

MÜSTAHSİL

ÜRETİCİ, YETİŞTİREN

MÜŞTEKİ

ŞİKAYETÇİ

MÜTEADDİD

BİRDEN FAZLA

MÜTEALLİK

ALAKALI

MÜTEMMİM

TAMAMLAYAN

MÜTESELSİL

ZİNCİRLEME, TAKİP EDEN

MÜZAKERE

BİR İŞİ ÖNCEDEN DANIŞ GÖRÜŞMEK

NAKİT

HAZIR PARA

NAKTEN

PARA OLARAK

NARH

YİYECEK MADDELERİNE BELEDİYE TARAFINDAN KONULAN FİYAT

NATIK

BEYAN EDEN, SÖZ EDEN

NİSBİ

BELİRLİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE

NİSBET

MÜNASEBET, ÖLÇÜ

PAY

HİSSE

 

 

 

 

RAYİÇ

GÜNCEL, SÜRÜMÜ OLAN

RED

GERİ ÇEVİRME

REEL

GERÇEK, HAKİKİ

REHİN

BİR ŞEYİN YERİNE GARANTİ OLARAK TUTULMUŞ

 

 

 

 

REŞİD

OLGUN YETİŞKİN

RİAYET

TABİ OLMAK, UYMAK

RÜCHAN

DİĞERLERİNE KARŞI ÖNCELİKLİ

RÜCU

GERİ DÖNME

SARAHAT

BELİRGİN OLMA

SARF

HARCAMA, MASRAF

SARİH

AÇIK ORTADA OLAN

SEHVEN

YANILMAK SURETİYLE

SELAHİYET

YETKİ

SİCİL

KAYIT TUTULAN BÖLÜM

ŞAMİL

KAPSAM, KAPLAYAN

ŞERH

AÇIKLAMAK, AÇMAK

ŞİFAHEN

SÖZLE, KONUŞMAK SURETİ İLE

ŞÜMUL

İÇİNE ALMAK

TAAHHÜT

YÜKLENMEK, SÖZ VERMEK

TAAHHÜTNAME

YÜKLENİLEN YADA SÖZ VERİLEN İŞİN YAZILI HALE GELMESİ

TAAMMÜDEN

BİLE BİLE

TAHAKKUK

GERÇEKLEŞME

TAHDİD

SINIRLAMAK

TAHKİK

DOĞRULUĞU ARAŞTIRMAK

TAHKİKAT

İNCELEYEN, ARAŞTIRAN

TAHKİM

HAKEM ATAMAK

TAHLİYE

BOŞALTMAK

TAHMİL

YÜKLEMEK, TAŞIMAK

TAHRİBAT

BİR ŞEYİN ASLINI BUZMAK

TAHRİF

HAKSIZ FAYDA SAĞLAMAK İÇİN YAZILI METİN ÜZERİNDE DÜZELTME YAPMAK

TAHRİFAT

BOZMAK, KALEMLE KARIŞIKLIK YAPMAK

TAHSİL

PARA ALMAK

TAHSİSAT

ŞAHIŞ VEYA KURUM İÇİN AYRILMIŞ PARA VEYA MAL

TAHVİL

BORÇ SENEDİ

TAKAS

ALACAK VE VERECEK LERİN DOĞRULAYARAK BİRİ BİRİNİN YERİNE SAYILMASI

TAKDİR

BEDEL TEŞKİLİ İLE KIYMET VERMEK

TAKSİM

PAYLAMA, BÖLME

TAKSİR

KUSUR, HATA